HBBC - Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité

Komunikace

Info over het kunstwerk

Komunikace

Radek Dvořák

Het begrip communicatie is uitgangspunt voor de

twee sculpturen op de rotonde. Een denkbeeldige

rotatie van de twee blokken zou verschillende

vrouwelijke figuren op de 8 hoeken in elkaars

nabijheid brengen. Slechts twee van hen

communiceren permanent. In deze denkbeeldige

rotatie zijn de vrouwenfiguren steeds meer concreet

uitgewerkt. De anderen communiceren met de

toeschouwers, met zichzelf of wie weet met wie….

Aangezien de beelden op een rotonde staan en de

vrouwen steeds concreter zijn uitgewerkt, geeft dit

een effect van “abstract naar concreet”, als men rond

de beelden rijdt.

Tegelijkertijd geven de figuren de verschillende fases

van het beeldhouwen en het ontstaan van het

kunstwerk weer.

Mathematica en geometrie zijn voor Radek Dvořák zeer

belangrijk en vormen het uitgangspunt voor zijn werk,

daaraan zijn zelfs zijn creatieve ideeën en de uitvoering

van het werk ondergeschikt. Michelangelo’s onvoltooide

sculptuur “Slaven” diende als inspiratie voor dit

kunstwerk.

Ook historisch beeldhouwwerk, zoals Romaanse en

Gotische kolomkoppen, is een inspiratiebron. Door het

gebruik van de hoeken van de steen wordt zo min

mogelijk materiaal weggehakt, wat bijdraagt aan het

ontstaan van een monumentaal kunstwerk.

WebDesign: JanEngelblik
HBBC     Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité
TOP

Komunikace

Info over het kunstwerk

Komunikace

Radek Dvořák

Het begrip communicatie is uitgangspunt voor de

twee sculpturen op de rotonde. Een denkbeeldige

rotatie van de twee blokken zou verschillende

vrouwelijke figuren op de 8 hoeken in elkaars

nabijheid brengen. Slechts twee van hen

communiceren permanent. In deze denkbeeldige

rotatie zijn de vrouwenfiguren steeds meer concreet

uitgewerkt. De anderen communiceren met de

toeschouwers, met zichzelf of wie weet met wie….

Aangezien de beelden op een rotonde staan en de

vrouwen steeds concreter zijn uitgewerkt, geeft dit

een effect van “abstract naar concreet”, als men rond

de beelden rijdt.

Tegelijkertijd geven de figuren de verschillende fases

van het beeldhouwen en het ontstaan van het

kunstwerk weer.

Mathematica en geometrie zijn voor Radek Dvořák

zeer belangrijk en vormen het uitgangspunt voor zijn

werk, daaraan zijn zelfs zijn creatieve ideeën en de

uitvoering van het werk ondergeschikt. Michelangelo’s

onvoltooide sculptuur “Slaven” diende als inspiratie

voor dit kunstwerk.

Ook historisch beeldhouwwerk, zoals Romaanse en

Gotische kolomkoppen, is een inspiratiebron. Door

het gebruik van de hoeken van de steen wordt zo min

mogelijk materiaal weggehakt, wat bijdraagt aan het

ontstaan van een monumentaal kunstwerk.

WebDesign: JanEngelblik