HBBC - Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité

De politieke situatie

TOP
De politieke situatie voorafgaande aan en na de start van de jumelage. 1948 In het begin van 1948 ontsloeg de communistische minister van Binnenlandse Zaken 8 niet- communistische politieofficieren. De democratische ministers uit de regering dienden uit protest hun ontslag in. Zij werden vervangen door partij getrouwen. De communisten noemden deze staatsgreep Februari van de overwinning (Vítězný únor). Jaren van politieke onderdrukking volgden. 1960 De Praagse Lente Ontstaan van de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek In 1960 werd het land officieel een socialistische staat volgens de grondwet door toedoen van Antonín Novotný. 1968 Er kwam meer vrijheid. De censuur werd afgeschaft en de bevolking begon meer kritiek te uiten op het communistische regime. In dat zelfde jaar verving Alexander Dubček partijleider Antonín Novotný. Tot ongenoegen van de communisten werd het land het liberale broertje binnen het Warschaupact. Op 27 juni 1968 verscheen het Manifest van 2000 woorden, dat openlijk kritiek gaf op de misstanden in het land. Rusland wilde aan deze vrijheden een einde maken en in de nacht van 20 op 21 augustus 1968 reden Russische tanks Praag binnen. Ook Polen, Hongarije en Bulgarije leverden troepen. Alle hervomingen werden teruggedraaid. Ontevredenheid groeide en op16 januari 1969 stak de student Jan Palach zichzelf uit protest in brand, enkele dagen later gevolgd door een andere student, Jan Zajíc. Op 17 april 1969 verving de Sovjet-Unie Dubček door Gustáv Husák. Een periode van onderdrukking volgde. 1985 Start van de jumelage Havlíčkův - Brielle In oktober 1984 vragen oud-burgemeester Cor de Ronde (†) en de gemeenteraad van Brielle de ambassadeur van Tsjecho-Slowakije naar de mogelijkheden van een jumelage tussen de steden Havlíčkův Brod en Brielle Juni 1985 - augustus 1986) In mei 1985 bezoekt een officiële delegatie uit Havlíčkův Brod voor de eerste keer Brielle, gevolgd door een eerste bezoek vanuit Brielle aan Havlíčkův Brod in juni 1985. Dan wordt een vriendschaps-overeenkomst getekend door de beide burgemeesters de heren J. Dolezal en C. de Ronde. Een jaar later wordt in Brielle het officiële vriendschapsverdrag getekend. Het was de eerste jumelage van een Tsjechische stad met een stad in het westen. Het “IJzeren Gordijn” was toen nog een feit en in de eerste jaren was het organiseren van uitwisselingen moeilijk door de lange tijd die nodig is om visa te verkrijgen en de plicht om geld te wisselen aan de Tsjechische grens. 1989 De fluwelen revolutie In 1989 begonnen burger en studenten te demeonstreren tege de regering en droegen bij aan de val van de regering. Vervolgens werd het Burgerforum opgericht als reactie op het brutale politie optreden tegen de studentendemonstraties in "Národní třída" in Praag. De schrijver Václav Havel was de eerste informele leider van het Burger Forum. Na vele protesten werd het communistische regime omver geworpen zonder dat daarbij een militair ingrijpen aan te pas kwam. Op 29 december werd Václav Havel door het parlement verkozen tot de nieuwe president van Tsjecho-Slowakije. 1992 Splitsing Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije was een republiek in Midden-Europa, ontstaan bij het uiteenvallen van de Donau- monarchie (Oostenrijk-Hongarije) na de Eerste Wereldoorlog. Op 1 januari 1993 volgde een (vreedzame) opdeling in Tsjechië en Slowakije. 1993 Eva Hora, de eerste voorzitster en mede-oprichter van het Havlíčkův Brod Brielle Comité, en oud- burgemeester Cor de Ronde worden ereburgers van de stad Havlíčkův Brod. 2005 Als dank voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de jumelage wordt ook Rina van der Veen benoemd tot ereburger van Havlíčkův Brod. 2015 Martin Kamerling wordt benoemd tot ereburger van Havlíčkův Brod, vanwege zijn vele verdiensten voor de jumelage in het algemeen en voor de organisatie van de leerlingenuitwisseling gedurende 30 jaar! 2020 35 jaar jumelage tussen de steden Havlíčkův Brod en Brielle
Brod 1985
Onbekend - Joke de Ronde - oud burgemeester Cor de Ronde (†) - oud burgemeester Jaroslav Dolezal
3e van rechts: Joke de Ronde 7e van rechts: Klaas Schipper 4e van rechts: Erik Molenaar 2e van links: Burgemeester Dolezal 6e van rechts: Hetty Onnekink 4e van links: Eva Hora
WebDesign: JanEngelblik
HBBC     Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité
TOP
De politieke situatie voorafgaande aan en na de start van de jumelage. 1948 In het begin van 1948 ontsloeg de communistische minister van Binnenlandse Zaken 8 niet- communistische politieofficieren. De democratische ministers uit de regering dienden uit protest hun ontslag in. Zij werden vervangen door partij getrouwen. De communisten noemden deze staatsgreep Februari van de overwinning (Vítězný únor). Jaren van politieke onderdrukking volgden. 1960 De Praagse Lente Ontstaan van de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek In 1960 werd het land officieel een socialistische staat volgens de grondwet door toedoen van Antonín Novotný. 1968 Er kwam meer vrijheid. De censuur werd afgeschaft en de bevolking begon meer kritiek te uiten op het communistische regime. In dat zelfde jaar verving Alexander Dubček partijleider Antonín Novotný. Tot ongenoegen van de communisten werd het land het liberale broertje binnen het Warschaupact. Op 27 juni 1968 verscheen het Manifest van 2000 woorden, dat openlijk kritiek gaf op de misstanden in het land. Rusland wilde aan deze vrijheden een einde maken en in de nacht van 20 op 21 augustus 1968 reden Russische tanks Praag binnen. Ook Polen, Hongarije en Bulgarije leverden troepen. Alle hervomingen werden teruggedraaid. Ontevredenheid groeide en op 16 januari 1969 stak de student Jan Palach zichzelf uit protest in brand, enkele dagen later gevolgd door een andere student, Jan Zajíc. Op 17 april 1969 verving de Sovjet-Unie Dubček door Gustáv Husák. Een periode van onderdrukking volgde. 1985 Start van de jumelage Havlíčkův - Brielle In oktober 1984 vragen oud-burgemeester Cor de Ronde (†) en de gemeenteraad van Brielle de ambassadeur van Tsjecho-Slowakije naar de mogelijkheden van een jumelage tussen de steden Havlíčkův Brod en Brielle. Juni 1985 - augustus 1986 In mei 1985 bezoekt een officiële delegatie uit Havlíčkův Brod voor de eerste keer Brielle, gevolgd door een eerste bezoek vanuit Brielle aan Havlíčkův Brod in juni 1985. Dan wordt een vriendschaps- overeenkomst getekend door de beide burgemeesters de heren J. Dolezal en C. de Ronde. Een jaar later wordt in Brielle het officiële vriendschapsverdrag getekend. Het was de eerste jumelage van een Tsjechische stad met een stad in het westen. Het “IJzeren Gordijn” was toen nog een feit en in de eerste jaren was het organiseren van uitwisselingen moeilijk door de lange tijd die nodig is om visa te verkrijgen en de plicht om geld te wisselen aan de Tsjechische grens. 1989 De fluwelen revolutie Het Burgerforum werd opgericht door schrijver Václav Havel en de econoom Václav Klaus. Na vele protesten werd het communistische regime omver geworpen zonder dat daarbij een militair ingrijpen aan te pas kwam. Op 29 december werd Václav Havel door het parlement verkozen tot de nieuwe president van Tsjecho-Slowakije. 1992 Splitsing Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije was een republiek in Midden-Europa, ontstaan bij het uiteenvallen van de Donau-monarchie (Oostenrijk-Hongarije) na de Eerste Wereldoorlog. Op 1 januari 1993 volgde een (vreedzame) opdeling in Tsjechië en Slowakije. 1993 Eva Hora, de eerste voorzitster en mede-oprichter van het Havlíčkův Brod Brielle Comité, en oud- burgemeester Cor de Ronde worden ereburgers van de stad Havlíčkův Brod. 2005 Als dank voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de jumelage wordt ook Rina van der Veen benoemd tot ereburger van Havlíčkův Brod. 2015 Martin Kamerling wordt benoemd tot ereburger van Havlíčkův Brod, vanwege zijn vele verdiensten voor de jumelage in het algemeen en voor de organisatie van de leerlingenuitwisseling gedurende 30 jaar! 2020 35 jaar jumelage tussen de steden Havlíčkův Brod en Brielle
3e van rechts: Joke de Ronde 7e van rechts: Klaas Schipper 4e van rechts: Erik Molenaar 2e van links: Burgemeester Dolezal 6e van rechts: Hetty Onnekink 4e van links: Eva Hora
Onbekend - Joke de Ronde - en de toenmalige burgemeesters Cor de Ronde (†) en de Hr.J.Dolezal
De politieke situatie
Brod 1985
WebDesign: JanEngelblik