HBBC - Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité

Kort nieuws

WebDesign: JanEngelblik

25-september - 2 oktober 2022

Viering 35 jaar vriendschap

Havlíčkův Brod Brielle

Eindelijk was het zover dat het 35-jarig jubileum van de vriendschap tussen Havlíčkův Brod in Tsjechië en Brielle gevierd

kon worden. Om dit te vieren kwam in het weekend van 30 september tot 2 oktober een flinke groep gasten naar Brielle.

Op 25 september kwamen 44 leerlingen (en 4 docenten) vanuit Tsjechië op bezoek komen in de gemeente Brielle.

Leerlingen van ’t Maerlant en Bahurim waren met hun families bereid om deze leerlingen een week op te vangen. De

gastleerlingen hadden een vol programma waarbij ze ons land leerden kennen door o.a. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,

maar zeker ook Brielle, te bezoeken. In de avonduren was er ruimte om met de gastgezinnen samen te zijn.

Het contact met een leerling uit een ander land schept vaak een bijzondere band, die ook jarenlang blijft bestaan. Uit alle

(studenten)uitwisselingen is dit wel gebleken. Veel Briellenaren komen nog met regelmaat in Havlíčkův Brod en hebben

daar nog steeds kennissen. De band tussen beide steden is hecht en stabiel.

30 september 2022 om 20.00 uur was er een muzikale feestavond in de Sint Catharijnekerk. Een avond vol gevarieerde

muziek met Brielse en Brodse muzikanten.

Zaterdags verzorgen de gidsen van Brielle diverse rondleidingen door Brielle.

Studentenuitwisseling Havlíčkův Brod naar Brielle Wat was het geweldig, de studentenuitwisseling met vierenveertig Tsjechische studenten en hun vier docenten die naar Brielle kwamen. Veel gastgezinnen met kinderen op het Maerlant (en enkele met kinderen op het Bahurim) namen deze 15 tot 18-jarigen liefdevol een week in huis. Allereerst was er enige terughoudendheid, want hoe zouden de Tsjechische leerlingen zijn? Spreken ze wel Engels? Passen ze zich wel aan in het huishouden? Zal het gezellig worden? Aan het einde van de week bleek dat alle argwaan van tevoren totaal onnodig was. De leerlingen leerden elkaar goed kennen en er werden vrienden voor het leven gemaakt. Het afscheid op zaterdag was er een met een lach en een traan. Want gelukkig zien we elkaar weer het volgend schooljaar. Dan is het de beurt aan de Nederlandse leerlingen om een tegenbezoek aan Havlíčkův Brod te brengen. Zoals de Tsjechische leerlingen nu Nederland hebben ontdekt door overdag Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zeeland en natuurlijk Brielle te bezoeken, zullen de Nederlandse leerlingen Praag en de regio Vysočina in de omgeving van Havlíčkův Brod gaan bekijken. Ze kijken daar al erg naar uit. Naast de studentenuitwisseling was er ook een delegatie van Havlíčkův Brod afgereisd naar Brielle om hier het weekend te verblijven en om het jubileum van 35 jaar jumelage te vieren. Inmiddels is er al 37 jaar sprake van een hechte vriendschap tussen beide zustersteden, maar het jubileum kon wegens corona nu pas gevierd worden. In de Catharijnekerk was een muzikaal spektakel op de vrijdagavond georganiseerd. De Tsjechische studenten en hun gastgezinnen en vele andere belangstellenden en genodigden uit Nederland en Tsjechië waren hierbij aanwezig. Er waren verschillende optredens met in de basis de Sea Sound BIG BAND o.l.v. Rob Catlender. De band werkte samen met zangeres Viola van Es, de Brielse zangeres Faure, met violist Pavel Kubat en accordeoniste Markéta Laštovičková. Daarnaast konden we genieten van de hilarische Zotten die onder begeleiding van de band Pekel vreemde capriolen uitvoerden. De Soundwaves betoverden ons met een prachtig mooi lied en De Zwijgers vertolkten het nieuwe Brielse lied. Tot slot lieten de twirlers van Libertatis Primitiae zien dat ze zelfs in de krappe ruimte van de kerk hun geweldige kunsten konden tonen. Wat heeft Brielle een talent in huis. Al met al is de studentenuitwisseling en het bezoek van alle Tsjechische gasten een groot succes geweest. Op naar nog meer jaren jumelage en een nieuw jubileum!

10-05-2022

Brielle heeft zichzelf weer laten zien in Havlíčkův Brod

Na twee jaren afwezigheid door de Corona pandemie konden we eindelijk

weer oliebollen gaan bakken en uitdelen aan de bewoners van onze

zusterstad Havlíčkův Brod. Dat doen we op de traditionele markt in de

stad op 8 mei (dan vieren zij hun Bevrijdingsdag)

Het is inmiddels al meer dan 12jaar een traditie als dank voor de

kerstboom die we elk jaar krijgen uit Brod. Vele bewoners wisten het nog

en waren blij ons weer op de markt te zien.

Ook de sjoelbakken die we bij onze kraam neerleggen werden volop

gebruikt. Kortom het was weer een prachtige dag en Brielle staat weer in

het geheugen van de bewoners uit onze zusterstad.

Wij als delegatie uit Brielle werden hartelijk ontvangen door onze

vrienden in Havlíčkův Brod en genoten van hun gastvrijheid.

HBBC     Stichting Havlíčkův Brod Brielle Comité
TOP

Kort nieuws

WebDesign: JanEngelblik

25-september - 2 oktober 2022

Viering 35 jaar vriendschap

Havlíčkův Brod Brielle

Eindelijk was het zover dat het 35-jarig jubileum van de

vriendschap tussen Havlíčkův Brod in Tsjechië en Brielle

gevierd kon worden. Om dit te vieren kwam in het

weekend van 30 september tot 2 oktober een flinke groep

gasten naar Brielle. Op 25 september kwamen 44 leerlingen

(en 4 docenten) vanuit Tsjechië op bezoek komen in de

gemeente Brielle. Leerlingen van ’t Maerlant en Bahurim

waren met hun families bereid om deze leerlingen een

week op te vangen. De gastleerlingen hadden een vol

programma waarbij ze ons land leerden kennen door o.a.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, maar zeker ook Brielle,

te bezoeken. In de avonduren was er ruimte om met de

gastgezinnen samen te zijn.

Het contact met een leerling uit een ander land schept

vaak een bijzondere band, die ook jarenlang blijft bestaan.

Uit alle (studenten)uitwisselingen is dit wel gebleken. Veel

Briellenaren komen nog met regelmaat in Havlíčkův Brod

en hebben daar nog steeds kennissen. De band tussen

beide steden is hecht en stabiel.

30 september 2022 om 20.00 uur was er een muzikale

feestavond in de Catharijnekerk. Een avond vol gevarieerde

muziek met Brielse en Brodse muzikanten.

Zaterdags verzorgen de gidsen van Brielle diverse

rondleidingen door Brielle.

Studentenuitwisseling Havlíčkův Brod naar Brielle Wat was het geweldig, de studentenuitwisseling met vierenveertig Tsjechische studenten en hun vier docenten die naar Brielle kwamen. Veel gastgezinnen met kinderen op het Maerlant (en enkele met kinderen op het Bahurim) namen deze 15 tot 18-jarigen liefdevol een week in huis. Allereerst was er enige terughoudendheid, want hoe zouden de Tsjechische leerlingen zijn? Spreken ze wel Engels? Passen ze zich wel aan in het huishouden? Zal het gezellig worden? Aan het einde van de week bleek dat alle argwaan van tevoren totaal onnodig was. De leerlingen leerden elkaar goed kennen en er werden vrienden voor het leven gemaakt. Het afscheid op zaterdag was er een met een lach en een traan. Want gelukkig zien we elkaar weer het volgend schooljaar. Dan is het de beurt aan de Nederlandse leerlingen om een tegenbezoek aan Havlíčkův Brod te brengen. Zoals de Tsjechische leerlingen nu Nederland hebben ontdekt door overdag Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zeeland en natuurlijk Brielle te bezoeken, zullen de Nederlandse leerlingen Praag en de regio Vysočina in de omgeving van Havlíčkův Brod gaan bekijken. Ze kijken daar al erg naar uit. Naast de studentenuitwisseling was er ook een delegatie van Havlíčkův Brod afgereisd naar Brielle om hier het weekend te verblijven en om het jubileum van 35 jaar jumelage te vieren. Inmiddels is er al 37 jaar sprake van een hechte vriendschap tussen beide zustersteden, maar het jubileum kon wegens corona nu pas gevierd worden. In de Catharijnekerk was een muzikaal spektakel op de vrijdagavond georganiseerd. De Tsjechische studenten en hun gastgezinnen en vele andere belangstellenden en genodigden uit Nederland en Tsjechië waren hierbij aanwezig. Er waren verschillende optredens met in de basis de Sea Sound BIG BAND o.l.v. Rob Catlender. De band werkte samen met zangeres Viola van Es, de Brielse zangeres Faure, met violist Pavel Kubat en accordeoniste Markéta Laštovičková. Daarnaast konden we genieten van de hilarische Zotten die onder begeleiding van de band Pekel vreemde capriolen uitvoerden. De Soundwaves betoverden ons met een prachtig mooi lied en De Zwijgers vertolkten het nieuwe Brielse lied. Tot slot lieten de twirlers van Libertatis Primitiae zien dat ze zelfs in de krappe ruimte van de kerk hun geweldige kunsten konden tonen. Wat heeft Brielle een talent in huis. Al met al is de studentenuitwisseling en het bezoek van alle Tsjechische gasten een groot succes geweest. Op naar nog meer jaren jumelage en een nieuw jubileum!

10-05-2022

Brielle heeft zichzelf weer laten zien in

Havlíčkův Brod

Na twee jaren afwezigheid door de Corona pandemie

konden we eindelijk weer oliebollen gaan bakken en

uitdelen aan de bewoners van onze zusterstad Havlíčkův

Brod. Dat doen we op de traditionele markt in de stad op

8 mei (dan vieren zij hun Bevrijdingsdag)

Het is inmiddels al meer dan 12jaar een traditie als dank

voor de kerstboom die we elk jaar krijgen uit Brod. Vele

bewoners wisten het nog en waren blij ons weer op de

markt te zien.

Ook de sjoelbakken die we bij onze kraam neerleggen

werden volop gebruikt. Kortom het was weer een

prachtige dag en Brielle staat weer in het geheugen van

de bewoners uit onze zusterstad.

Wij als delegatie uit Brielle werden hartelijk ontvangen

door onze vrienden in Havlíčkův Brod en genoten van hun

gastvrijheid.